GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Udělujete tímto souhlas společnosti AMANO FOOD s.r.o. IČO: 05227569, se sídlem: Praha 1, Krocínova 333/3, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59416 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Email
  • Telefonní číslo

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-​mail je nutné zapracovat za účelem marketingové propagace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti AMANO FOOD.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

Datum poslední aktualizace: 25. 5. 2018

AMANO FOOD s.r.o.